Daily Archives: 24 listopada 2015

Andrzejki klas III

« z 6 »

„Świetlica na miarę XXI wieku”

SZANOWNI RODZICE!!!

Prosimy o wsparcie w akcji
„Świetlica na miarę XXI wieku”.

Planujemy w styczniu kapitalny remont świetlicy szkolnej wg projektu wykonanego przez jedną z mam (załącznik). Całkowity koszt to około 28.000,-zł. Szkoła posiada na ten cel tylko część środków. WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ SZKOŁY prosimy o dobrowolne wpłaty
na konto Rady Rodziców: 36 1090 1359 0000 0001 1715 0112 lub bezpośrednio do Pani sekretarz, która przekaże datki skarbnikowi Rady Rodziców Pani Agnieszce Janiec.
Z GÓRY DZIĘKUJEMY

Dyrekcja, pracownicy, Rada Rodziców