Daily Archives: 28 października 2017

Mali badacze

Mali badacze –                                        

czyli odkrywanie i poznawanie otaczającego świata                                 

 

Prowadząca: mgr Justyna Pasternak

Zajęcia odbywają się w piątki, ze względu na tematykę są przewidziane dla dzieci z klas III. W tym roku powstały 2 grupy, gdyż zapisało się wyjątkowo dużo chętnych. Zajęcia obejmują treści matematyczno – przyrodnicze i są ukierunkowane na prace z uczniem zdolnym, zainteresowanym tymi treściami oraz zagadnieniami. Mam nadzieję, że proponowane treści na zajęcia pozalekcyjne okażą się równie ciekawe jak rok wcześniej.

Podstawowym celem programu jest zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie.

CELE OGÓLNE

 • Przeprowadzanie prostych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji
 • Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i sprawdzania ich prawdziwości
 • Zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie
 • Poznawanie przyrody w aktywnym działaniu z elementami zabawy i przeżywania
 • Rozwijanie pozytywnych emocji i twórczego myślenia

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Potrafi bezpiecznie przeprowadzić proste doświadczenie, eksperyment i obserwację
 • Udowadnia prawdziwość swoich hipotez
 • Poznaje obiekty wielozmysłowo i wieloaspektowo
 • Wykazuje dociekliwość i zainteresowanie poprzez umiejętne zadawanie pytań
 • Zna wybrane zależności występujące w przyrodzie
 • Stosuje w praktyce poznane reguły matematyczne
 • Proponuje własne warianty doświadczeń i eksperymentów
 • Korzysta z wielu źródeł informacji i wiedzy

WRZESIEŃ

20170929_14180120170922_12543720170922_12541620170922_12540920170922_12522520170922_12371820170922_123705

 

Skip to content