Daily Archives: 9 listopada 2017

Projekt ERASMUS+ Mobilność

We wrześniu 2017 nasza szkoła zaczęła realizację projektu Erasmus + Mobilność.

Projekt Erasmus+ ma na celu poprawę jakości pracy instytucji uwzględniając jej wymiar europejski i wspierając aktualne priorytety europejskie. Założeniem projektu jest rozwój całej instytucji.

Nasz projekt zatytułowany  „ Europejskie spotkania. O tolerancji, otwartości i tożsamości”  ma na celu :

– podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników,

– promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności,

– promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej,

– rozwijanie postawy aktywności obywatelskiej uczniów i zachęcanie co czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim,

– unowocześnienie programów nauczania i ich dopasowanie do potrzeb i możliwości uczniów.

Udział w projekcie Erasmus + Mobilność to perspektywa rozwoju szkoły oraz efektywniejszej edukacji dzieci i młodzieży. Projekt obejmuje szkolenia i dokształcanie kadry nauczycielskiej na szkoleniach zagranicznych, a także nawiązywanie długofalowej współpracy szkoły z instytucjami zagranicznymi.

 

                                               Koordynator projektu:

Agnieszka Wdowicka

Skip to content