Daily Archives: 2 marca 2020

Kolejny polonistyczny sukces Dominiki!

Uczennica klasy VIII, Dominika Grześkowiak, w listopadzie 2019 r. przystąpiła do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Szkół Podstawowych.

Zadania stawiane przed uczennicą dotyczyły przede wszystkim umiejętności rozumiejącej lektury dzieła literackiego (w zakresie dostępnym uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej) oraz świadomego i funkcjonalnego posługiwania się językiem. Uczniów obowiązuje także znajomość materiału wskazanego w podstawie programowej z języka polskiego dla szkoły podstawowej. Zadania i tematy, proponowane uczestnikom w następujących po sobie fazach konkursu, są zróżnicowane pod względem trudności i stopniowo poszerzane w stosunku do programu i wymagań szkolnych.

Oto droga Dominiki, którą musiała przebyć, by znaleźć się w gronie uczniów zakwalifikowanych do ostatniego etapu Olimpiady.

Zawody szkolne (I stopnia)

Podczas zawodów w szkole uczeń ma za zadanie napisanie pracy na jeden z podanych tematów ‒ tematy dotyczą wskazanych lektur, proponowany jest także rodzaj wypowiedzi: rozprawka, sproblematyzowany opis, charakterystyka itp. Podstawowe kryteria oceny pracy: samodzielność i oryginalność opracowania, wyraziste zasady budowy wywodu (kompozycja pracy), językowy poziom wypowiedzi (poprawność języka, spójność wywodu, odpowiedni dobór środków stylistycznych).

Zawody okręgowe (II stopnia)

W części pierwszej uczestnicy piszą rozprawkę na jeden z podanych tematów oraz rozwiązują test z zagadnień językowych. Do części ustnej zostają dopuszczeni ci uczestnicy, którzy uzyskają co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej części. Podczas zawodów ustnych uczeń wybiera (losuje) jeden utwór do interpretacji i dysponuje określonym czasem, aby przygotować się do rozmowy na temat utworu. Komisja sprawdza umiejętność zinterpretowania utworu literackiego, poziom i samodzielność przygotowania, znajomość reguł poetyki, kontekstów biograficznych itp. – w zakresie wskazanym w podstawie programowej.

Zawody ogólnopolskie (III stopnia)

Również przebiegają dwuetapowo. W części pisemnej uczeń pisze rozprawkę na jeden z tematów przedstawionych do wyboru oraz test z zakresu nauki o języku. W części ustnej odpowiada na jeden z tematów o charakterze problemowym, związanym z określonymi zjawiskami w literaturze, tematami, wątkami itp.

Dominika zdobyła dotychczas 78 punktów i 24 marca 2020 r. pojedzie do podwarszawskiej miejscowości Konstancin-Jeziorna, gdzie odbędą się zawody centralne. Wszyscy uczestnicy wraz z Sekretarzami Okręgów zgromadzą się na kilka dni w jednym ośrodku, w którym będą mieli zapewnione: zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę pedagoga i lekarza. Pozwoli to młodym humanistom z różnych stron Polski na zawarcie znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach, nawiązanie relacji w nowym środowisku, wymianę myśli, wspólną aktywność. Organizatorzy zawodów przewidują także dodatkowe atrakcje dla finalistów, jak np. spotkanie ze znanym pisarzem i wizyty w stołecznych muzeach.

Dominice i jej rodzicom gratulujemy dotychczasowych sukcesów! Trzymamy kciuki za ostatni etap Olimpiady

Andżelika Barańska

polonistka

Niecodzienna lekcja języka polskiego

Wśród listy lektur w klasach 7-8 jest wiele utworów, które sprawiają uczniom problem. Przede wszystkim poprawny odbiór tekstu utrudnia język pełen archaizmów. Pewnym ułatwieniem dla młodzieży jest czytanie tekstu na lekcji i parafrazowanie go na język współczesny.

Klasa 7b w połowie lutego miała się zmierzyć z „Balladyną” Juliusza Słowackiego. Przed analizą tekstu poinformowałam moich uczniów, że na zakończenie pracy z dramatem zorganizujemy „sąd”. Młodzież przez ten czas miała zbierać materiały, które później wykorzystali w swoich wypowiedziach podczas sądu. 26 lutego zorganizowaliśmy „Sąd nad Balladyną”. Uczniowie wcielili się w rolę sędziego, prokuratora, obrońcy czy po prostu postaci z dramatu Słowackiego. Przez dwie godziny lekcyjne toczyła się sprawa o wyrok w sprawie głównej bohaterki lektury. Emocje oraz nastrój, jakie klasa 7b stworzyła podczas tej inscenizacji, były niesamowitym przeżyciem.

Myślę, że moi uczniowie na długo zapamiętają treść „Balladyny” Juliusza Słowackiego oraz wyrok klasowego sądu najwyższego, który skazał oskarżoną na dożywotnie pozbawienie wolności.

Andżelika Barańska

polonistka

dav
« z 4 »
Skip to content