Daily Archives: 25 czerwca 2021

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/21

25 czerwca 2021 o godz. 10.00 uczniowie klas IV – VII zebrali się na boisku szkolnym, by uroczyście zakończyć rok szkolny. Podczas spotkania Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że był to trudny rok,  kiedy uczniowie i nauczyciele pracowali zdalnie, nie mogli być wspólnie w szkole. Mimo wielu trudności sporo uczniów odnosiło sukcesy w licznych konkursach. Pani Dyrektor  wyróżniła uczniów, którzy odnieśli szczególne sukcesy w tym roku szkolnym na szczeblu wojewódzkim. Wychowawcy klas przedstawili uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Krótka część artystyczna wprowadziła nas w wakacyjny nastrój. Do zobaczenia we wrześniu!

« z 4 »

„To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to koniec początku”

Hasło to towarzyszyło uczniom klas 8 podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego i pożegnania szkoły podstawowej. W bardzo podniosłej atmosferze, pełnej podziękowań i refleksji ósmoklasiści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Towarzyszyli im ich rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz wychowawczynie.

Podczas uroczystości nastąpiło rozdanie także wielu nagród i dyplomów naszym uczniom, którzy brali udział w licznych konkursach oraz działali w wolontariacie.

Po raz pierwszy w naszej szkole została przyznana także nagroda dla „Absolwenta Roku” – jest ona najwyższym wyróżnieniem pod względem osiąganych wyników dydaktycznych, jakie może otrzymać uczeń kończący szkołę. Tytuł ten w tym roku przyznano: Michałowi Starczyńskiemu z kl. 8b oraz Aleksandrze Chudziak z kl. 8c.

Życzymy naszym wszystkim absolwentom wielu sukcesów w nowych szkołach oraz motywacji do zdobywania nowych umiejętności!

« z 2 »
Skip to content