All posts by Anna Draht

Mali badacze

Mali badacze –                                        

czyli odkrywanie i poznawanie otaczającego świata                                 

 

Prowadząca: mgr Justyna Pasternak

Zajęcia odbywają się w piątki, ze względu na tematykę są przewidziane dla dzieci z klas III. W tym roku powstały 2 grupy, gdyż zapisało się wyjątkowo dużo chętnych. Zajęcia obejmują treści matematyczno – przyrodnicze i są ukierunkowane na prace z uczniem zdolnym, zainteresowanym tymi treściami oraz zagadnieniami. Mam nadzieję, że proponowane treści na zajęcia pozalekcyjne okażą się równie ciekawe jak rok wcześniej.

Podstawowym celem programu jest zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie.

CELE OGÓLNE

 • Przeprowadzanie prostych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji
 • Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i sprawdzania ich prawdziwości
 • Zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie
 • Poznawanie przyrody w aktywnym działaniu z elementami zabawy i przeżywania
 • Rozwijanie pozytywnych emocji i twórczego myślenia

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Potrafi bezpiecznie przeprowadzić proste doświadczenie, eksperyment i obserwację
 • Udowadnia prawdziwość swoich hipotez
 • Poznaje obiekty wielozmysłowo i wieloaspektowo
 • Wykazuje dociekliwość i zainteresowanie poprzez umiejętne zadawanie pytań
 • Zna wybrane zależności występujące w przyrodzie
 • Stosuje w praktyce poznane reguły matematyczne
 • Proponuje własne warianty doświadczeń i eksperymentów
 • Korzysta z wielu źródeł informacji i wiedzy

WRZESIEŃ

20170929_14180120170922_12543720170922_12541620170922_12540920170922_12522520170922_12371820170922_123705

 

Warsztaty detektywistyczne klasy 1a,1b,1c

Dnia 20 października uczniowie klas I wzięli udział w warsztatach detektywistycznych zorganizowanych przez Wydawnictwo Zakamarki. W ramach spotkania zaprezentowany został pokaz multimedialny, połączony z interaktywnym czytaniem fragmentów książek oraz wspólnym rozwiązywaniem zagadek detektywistycznych. Działania te miały zachęcić dzieci do samodzielnego czytania.

« 1 z 7 »

Ogród Botaniczny klasy 1a,1b,1c

18 października klasy pierwsze pojechały na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego. Dzieci uczestniczyły w zajęciach „Drzewa polskich lasów”. Uczniów po parku oprowadziła pani przewodnik. Dzieci wykonywały różne zadania by utrwalić nazwy drzew, a następnie z zebranych liści wykonały prace plastyczną.

« 1 z 13 »

Gospodarstwo ekologiczne „Kózka” w Łubowie klasa 1c

« 1 z 9 »

Gospodarstwo ekologiczne „Kózka” w Łubowie 3a, 3d

« 1 z 19 »

Gospodarstwo ekologiczne „Kózka” w Łubowie klasa 3e

« 1 z 5 »

Gospodarstwo ekologiczne „Kózka” w Łubowie klasa 2a,2b

19 września klasy 2a i 2b, wybrały się do zaprzyjaźnionego już z naszą szkołą Łubowa. Wszyscy uczniowie aktywnie brali udział w wykopkach ziemniaków, utrwalili wiadomości na temat warzyw, zwierząt hodowlanych, a na koniec było ognisko i poczęstunek pyrami z gzikiem. Pogoda dopisała, więc wycieczka była bardzo udana.

« 1 z 6 »

Ogród ekologiczny w Wirach klasa 1b

« 1 z 7 »

Dzień chłopaka 3d

« 1 z 3 »

Dzień Tabliczki Mnożenia – klasa 3a

« 1 z 6 »
Skip to content