Category Archives: Samorząd Uczniowski

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Samorządy mają głos”. W ramach tego projektu odbyły się wybory do Zarządu SU.  Głosowanie poprzedziła kampania wyborcza i debata, podczas której kandydaci mieli okazję zaprezentować swoje programy wyborcze oraz odpowiedzieć na pytania publiczności. Podczas realizacji zadań projektowych mogliśmy w sposób praktyczny poznać zasady demokratycznych wyborów i podjąć odpowiedzialne decyzje.

Protokół wyników wyborów 27 września 2018 roku

Maria Grzybek, Martyna Nitka, Julia Radziejewska – kl. III a

« 1 z 16 »

Mam Talent

20 maja 2016 był bardzo emocjonującym dniem dla uczniów SP61. Tego dnia, jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował szkolny konkurs MAM TALENT. Ze względu na dużą liczbę klas, konkurs został podzielony na dwie części. W pierwszej, komisja w składzie p. M. Wiczyńska, p. N. Gniatkowski i p. P. Rutkowski, obejrzała występy uczniów klas V, w drugiej klas IV i VI. Szkoła nasza ma wielu wspaniałych tancerzy, aktorów, śpiewaków , instrumentalistów i malarzy.

Po trudnej i zaciętej dyskusji jury wyłoniło zwycięzców.

I miejsce otrzymała Dominika Grześkowiak z klasy IV B za pięknie wykonaną piosenkę, do której dziewczynka akompaniowała sobie na ukulele. II miejsce przypadło w udziale Aleksandrze Wojtaszak z klasy VI C , która brawurowo zagrała na keyboardzie temat z filmu PIRACI Z KARAIBÓW. III miejsce zajęła wspaniale tańcząca Klaudia Skonieczna z klasy VA. Jak już wcześniej wspomniałam, jury miało duży kłopot z wyłonieniem zwycięzców, dlatego przyznano również wyróżnienia i nagrodę specjalną. Wśród wyróżnionych znalazły się Lidia Jercha , Kasia Staśczak oraz Julia Liszkowska , która również otrzymała nagrodę publiczności klas IV i VI. Faworytkami publiczności klas V okazały się Emilia Korba, Antonina Pieczyńska, Daria Karolczak. Warto dodać , że jury przyznało również po raz pierwszy specjalną nagrodę ZŁOTY BANAN dla najbardziej energetycznej i uśmiechniętej osobowości scenicznej. Miło mi ogłosić, iż nagroda ta przypadła w udziale Jakubowi Dolacie z klasy V A. Wszystkim, którzy odważyli się stanąć na scenie i podzielić z kolegami swoimi talentami serdecznie gratuluję . Katarzyna Matelska – opiekun SU.

« 1 z 131 »

Samorząd Uczniowski

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, ideę samorządności  wprowadzano poprzez:

 •  uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 •  organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
 •  analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

 •  znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
 •  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 •  reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,
 •  zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
 •  prezentowanie dobrego imienia szkoły,
 •  podtrzymywanie tradycji,
 •  współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 •  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 •  dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,
 •  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 •  prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

W I semestrze roku szkolonego 2015 / 2016 uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego :

 • W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród wszystkich uczniów klas IV – VI dokonali wyboru opiekunów SU ( przewodnicząca p.Katarzyna Matelska, z –ca p. Wojciech Walkowiak)
 • W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego wśród członków wyłoniono zarząd SU:

– przewodnicząca : Julia Kotkowska kl.VI B, z-ca przewodniczącej: Beata Plackowiak kl. VI A, sekretarz: Sonia Puk kl. VI B

 • W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 Samorząd Uczniowski bardzo aktywnie włączył się w życie szkoły :

– kultywował tradycje szkoły współorganizując zaplecze kulinarne w ramach obchodów Dnia Ziemniaka

– w związku z Rokiem Promocji Czytelnictwa – członkowie SU wykonali zakładki do książek –  stały się one upominkami dla wszystkich uczniów klas 1 wręczonymi w czasie uroczystości Pasowania na ucznia szkoły 14.10 2015

– wykonano kartki z Życzeniami dla Dyrekcji oraz Nauczycieli z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej

– przeprowadzono wywiady z nauczycielami  na temat wybranego zawodu, następnie umieszczenie  wywiady na tablicy ( korytarz I Piętro)

– promowano Międzynarodowy Dzień Muzyki  – zachęcano uczniów do ozdobienia ubioru elementami związanymi z muzyką w dniu 1 X 2015

– członkowie SU nawiązali stałą  współpracę  z gazetką szkolną, Caritasem oraz  „Motylim Wolontariatem”

– członkowie SU zorganizowali  dyskotekę Andrzejkową dla klas 5 i 6

– byli współorganizatorami apelu – pasowania na ucznia klas I ( m. in. z powodzeniem prowadzili całą uroczystość)

– zorganizowali wróżby i zabawy Andrzejkowe w klasach I – III ( bardzo chwalone przez wychowawców klas I – III )

 • Samorząd Uczniowski Bral również czynny udział w akcjach charytatywnych:

– udział w akcji Góra Grosza – ( dochód 682,97 ,- przekazano na pomoc dzieciom ubogim)

– zbiórka zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Górze

– organizacja konkursu na „Kartkę Bożonarodzeniową” – cel sprzedaż i pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Górze

– wykonanie ozdób świątecznych – cel j/w

– organizacja Kiermaszu Świątecznego w czasie zebrań z rodzicami – sprzedaż kartek i ozdób świątecznych ( dochód w postaci 385 zł zasilił organizację balu charytatywnego dla dzieci z Domu dziecka w Górze)

– pomoc w organizacji zabaw i poczęstunku w czasie Balu Charytatywnego dla dzieci z rodzin ubogich oraz dzieci z Domu Dziecka w Górze.

Aktywna działalność młodych samorządowców, ich ogromny potencjał i empatia wobec ludzi potrzebujących , napawa ogromnym optymizmem i zachęca do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – Katarzyna Matelska

Skip to content