Category Archives: Zaprogramuj przyszłość

Zaprogramuj przyszłość

„Zaprogramuj przyszłość” to projekt, dzięki któremu uczniowie z klas 1-3 uczą się podstaw programowania i rozwijają umiejętności cyfrowe w praktyce.

W projekcie uczestniczą uczniowie z klas, których wychowawcy uczestniczyli w 32h szkoleniach,podczas których zapoznali się z metodyką nauczania programowania najmłodszych, programowaniem offline (między innymi z wykorzystaniem maty do kodowania), aplikacjami uczącymi kodowania i wprowadzającymi do programowania, robotyką i mechatroniką dla najmłodszych oraz językiem Scratch.

Dzięki udziałowi nauczycieli w projekcie „Zaprogramuj Przyszłość”  szkoła, otrzymała sprzęt, który wykorzystywany jest do nauki programowania i rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów: matę do kodowania, tablet, robota, płytki mechatroniczne oraz gry edukacyjne.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, a realizowany jest przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.

realizatorzy zajęć
A.Draht, M. Nowicka – Sitek