Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

 


TERMINY  I  TEMATY  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

ROK  SZKOLNY  2019/2020

Lp. Termin Tematy spotkań Odpowiedzialni Uwagi
1. 12.09.2019
czwartek 

 11.09.2019
(kl. I-III SP)
środa

Informacja o pracy szkoły i klasy(WSO, wymagania, dostosowanie) Wychowawcy klas  
2. 12.12.2019
czwartek 

11.12.2019
(kl. I-III SP)
środa

Informacja o wynikach nauczania
i zachowania uczniów (zagrożenia)
Wychowawcy klas  
3. 23.01.2020
czwartek 

22.01.2020
(kl. I-III SP)
środa

Informacje o efektach dydaktycznych i wychowawczych w I półroczu Wychowawcy klas  
4. 14.05.2020
czwartek 

13.05.2020
(kl. I-III SP)
środa

Informacje o wynikach nauczania
i zachowania uczniów (zagrożenia)
Wychowawcy klas  
5. Informacje o efektach dydaktycznych i wychowawczych na zakończenie roku szkolnego, podsumowanie pracy uczniów, klas szkoły w roku szkolnym 2019/2020
6. Konsultacje w następujące wtorki/czwartki:

17.10.2019 r.  (czwartek)

14.11.2019 r.  (czwartek)

27.02.2020 r.  (czwartek)

26.03.2020 r.  (czwartek)

04.06.2020 r.  (wtorek) – do tego dnia należy podać propozycje ocen rocznych

  1. Wystawienie ocen śródrocznych – do 17 stycznia 2020 r.
  2. Wystawienie ocen rocznych – do 15 czerwca 2020 r.
Skip to content