Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

 

TERMINY  I  TEMATY  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

ROK  SZKOLNY  2018/2019

Znalezione obrazy dla zapytania dla rodziców szkola

Lp.

Termin

Tematy spotkań

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

13.09.2018
czwartek
12.09.2018
(kl. I-III SP)
środa

Informacja o pracy szkoły i klasy
(WSO, wymagania, dostosowanie)
Wychowawcy klas  

 

 

2. 13.12.2018
czwartek
12.12.2018
(kl. I-III SP)
środa
Informacja o wynikach nauczania
i zachowania uczniów (zagrożenia)
Wychowawcy klas  

 

 

3.

31.01.2019
czwartek

30.01.2019
(kl. I-III SP)
środa

Informacje o efektach dydaktycznych i wychowawczych w I okresie Wychowawcy klas  

 

 

4. 09.05.2019
czwartek
08.05.2019
(kl. I-III SP)
środa
Informacje o wynikach nauczania
i zachowania uczniów (zagrożenia)
Wychowawcy klas  

 

 

5. Informacje o efektach dydaktycznych i wychowawczych na zakończenie roku szkolnego, podsumowanie pracy uczniów, klas szkoły w roku szkolnym 2018/2019
6. Spotkania z rodzicami przyszłych klas pierwszych SP: czerwiec 2019 r.
7. Konsultacje w następujące czwartki:

18.10.2018 r.  (czwartek)
15.11.2018 r.  (czwartek)
28.02.2019 r.  (czwartek)
28.03.2019 r.  (czwartek)
28.05.2019 r.  (wtorek) – do tego dnia należy podać propozycje ocen rocznych

  1. Wystawienie ocen śródrocznych – do 11 stycznia 2019 r.
  2. Wystawienie ocen rocznych – do 7 czerwca 2019 r.
Skip to content