Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 61

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Poznaniu

 

Składki na Radę Rodziców można wpłacać gotówką

podczas zebrań Rady lub na konto

nr konta 36 1090 1359 0000 0001 1715 0112

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 61 w Poznaniu

Przewodniczący:
Rafał Podgórski – tel. 600 394 410

Z-ca przewodniczącego:
Maria Osińska – tel. 508 310 170

Skarbnik:
Agnieszka Janiec – tel. 601 376 124

Skip to content