Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 61

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Poznaniu

Składki na Radę Rodziców można wpłacać gotówką

podczas zebrań Rady lub na konto

nr konta 36 1090 1359 0000 0001 1715 0112

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 61 w Poznaniu

Przewodnicząca:
Maria Osińska – tel. 508 310 170

Z-ca przewodniczącej:
Agnieszka Przybył – tel. 509 474 263

Sekretarz:
Paulina Kulińska – tel. 669 815 158

Skarbnik:
Agnieszka Janiec – tel. 601 376 124

Skip to content