Rada Rodziców

 

Szkoła Podstawowa nr 61

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Poznaniu

Składki na Radę Rodziców można wpłacać gotówką

podczas zebrań Rady lub na konto

nr konta 36 1090 1359 0000 0001 1715 0112

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 61 w Poznaniu

 

Przewodnicząca:

Barbara Ginter-Matuszewska – tel. 661 603 519

Z-ca przewodniczącej:
Adam Kołaczyński – tel. 533 444 459

Sekretarz:
Maria Kośmieja 

Skarbnik:
Agnieszka Machoj – tel. 605 383 342

 

Skip to content