Książka uczy, bawi, wychowuje

„Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości.”

Maksym Gorki

„Książka uczy, bawi, wychowuje”

Wstęp

Projekt edukacji czytelniczej przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu,  jest zgodny z głównymi  założeniami polityki oświatowej MEN ustalonymi  na rok szkolny 2016/2017 którymi są:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

CELE PROJEKTU

Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.

Założeniem projektu jest kształtowanie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką oraz przygotowanie i wdrożenie ich do samodzielnego czytania.

Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety

Cele szczegółowe:

 • popularyzowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek
 • wzrost czytelnictwa uczniów
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości
 • wdrażanie i rozwijanie umiejętności poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów w literaturze
 • doskonalenie umiejętności językowych oraz poszerzanie słownictwa czynnego dzieci
 • zachęcanie do wartościowego spędzania wolnego czasu z książką
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, przekazywanie pozytywnych wzorców i wartości moralnych
 • rozwijanie zainteresowań z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów
 • poznanie historii pisma, materiałów pisarskich, form książki, urządzeń służących komunikacji i ich roli w rozwoju cywilizacji
 • uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

Czas realizacji:

Realizacja projektu odbywać się będzie od września 2016 do czerwca 2017.

Podsumowanie projektu nastąpi w czerwcu 2017

koordynator Anna Draht

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

« z 12 »

ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

« z 28 »
« z 12 »