Dzieci – Dzieciom

Dzieci Dzieciom-projekt edukacyjny działania lokalnego

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci dzieciom

Projekt edukacyjny działania lokalnego

DZIECI – DZIECIOM

„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

NAZWA
PROGRAMU
Dzieci – Dzieciom
PLACÓWKA
Zespół Szkół nr 6
Szkoła Podstawowa nr 61 w Poznaniu, ul. Szczepankowo 74
WSPÓŁPRACA Dom Dziecka w Górze, ul. Dworcowa 2
CZAS REALIZACJI Od października 2010r (nieokreślony)
OSOBA NADZORUJĄCA dyr. Tamara Przybyła-Bartczak
KOORDYNATOR PROGRAMU mgr Justyna Pasternak
AUTOR PROGRAMU mgr Justyna Pasternak, mgr Małgorzata Wiczyńska, mgr Anita Walkowiak
CEL OGÓLNY:
 • Kształtowanie wrażliwości dzieci na potrzeby innych

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Rozumie trudne sytuacje środowiskowe, w których znalazły się inne dzieci
 • Wykazuje inicjatywę niesienia pomocy rówieśnikom przebywającym w Domu Dziecka
 • Aktywnie angażuje się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły
 • Rozwija u siebie zdolność empatii

FORMY REALIZACJI

Wszystkie zbiórki oraz akcje na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Górze przeprowadzane będą w zależności od potrzeb

 • szukanie sponsorów
 • zbiórka odzieży
 • zbiórka pomocy i przyborów szkolnych
 • zbiórka książek, bajek oraz czasopism
 • zbiórka gier i zabaw
 • organizowanie „Balu karnawałowego”
 • nawiązanie korespondencji
 • okazjonalne występy szkolnego teatrzyku „Kacperek” w Domu Dziecka
 • przygotowanie okazjonalnych paczek

WSTĘP

Pracując w szkole zauważyłyśmy wzrost agresji wśród dzieci oraz obojętność na los i potrzeby rówieśników. W związku z tym postanowiłyśmy poruszyć sumienia oraz rozbudzić poczucie empatii choć u niektórych podopiecznych. Chciałyśmy zwrócić szczególną uwagę na możliwości dzielenia się swoimi zabawkami, książkami, przyborami szkolnymi itp. z dziećmi pokrzywdzonymi przez los. W roku szkolnym 2009/2010 przeprowadziłyśmy już zbiórkę zabawek, maskotek, gier i książek. Akcja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów nasze szkoły jak i ich rodziców. Okazało się, że jest wielu wśród nas, którzy myślą podobnie. Postanowiłyśmy opracować projekt współpracy z Domem Dziecka, który ułatwi nam zaplanowanie i przedsięwzięcie odpowiednich kroków oraz usystematyzować nasze działania i plany.

Przedstawiciele szkolnych organizacji tj. Samorząd Uczniowski oraz Caritas również z dużym zaangażowaniem włączyli się powstania projektu.

Miejmy nadzieję, że współpraca ta będzie owocna dla obu stron oraz uświadomi naszym uczniom, że można czerpać radość, satysfakcję i dumnym z niesienia pomocy innym.

EWALUACJA

 • ocena działań edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu działań
 • prezentacja efektów pracy dzieci w postaci dokumentacji fotograficznej.

 

Skip to content