Mali Badacze

MALI BADACZE 

czyli odkrywanie i poznawanie otaczającego świata

Zajęcia odbywają się w czwartki, a ze względu na tematykę są przewidziane dla dzieci z klas III – ich. Obejmują treści matematyczno – przyrodnicze i są ukierunkowane na prace z uczniem zdolnym, ale i zainteresowanym tymi treściami oraz zagadnieniami.

Mam nadzieję, że proponowane treści na zajęcia pozalekcyjne okażą się równie ciekawe jak rok wcześniej.

Podstawowym celem programu jest zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie.

 

CELE OGÓLNE
 • Przeprowadzanie prostych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji
 • Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i sprawdzania ich prawdziwości
 • Zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie
 • Poznawanie przyrody w aktywnym działaniu z elementami zabawy i przeżywania
 • Rozwijanie pozytywnych emocji i twórczego myślenia

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Potrafi bezpiecznie przeprowadzić proste doświadczenie, eksperyment i obserwację
 • Udowadnia prawdziwość swoich hipotez
 • Poznaje obiekty wielozmysłowo i wieloaspektowo
 • Wykazuje dociekliwość i zainteresowanie poprzez umiejętne zadawanie pytań
 • Zna wybrane zależności występujące w przyrodzie
 • Stosuje w praktyce poznane reguły matematyczne
 • Proponuje własne warianty doświadczeń i eksperymentów
 • Korzysta z wielu źródeł informacji i wiedzy

Prowadząca: mgr Justyna Pasternak

grudzień 2018

« 1 z 5 »

listopad 2018

« 1 z 15 »

październik 2018

« 1 z 16 »

wrzesień 2018

« 1 z 6 »

 

maj   2018

« 1 z 9 »

kwiecień 2018

« 1 z 9 »

marzec 2018

« 1 z 8 »

luty 2018

« 1 z 6 »

styczeń 2018

« 1 z 10 »

grudzień 2017

« 1 z 14 »

listopad 2017

« 1 z 6 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2017

« 1 z 8 »

 

Marzec – Kwiecień 2017

« 1 z 62 »

Styczeń – Luty 2017

« 1 z 30 »

Listopad – Grudzień 2016

« 1 z 62 »

Wrzesień – Październik 2016

« 1 z 44 »

Maj – Czerwiec 2016

« 1 z 49 »

Marzec – Kwiecień 2016

« 1 z 64 »

Styczeń – Luty 2016

« 1 z 51 »

Listopad – Grudzień 2015

« 1 z 57 »

Wrzesień – Październik

« 1 z 38 »
Skip to content