Plan pracy świetlicy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY

rok szkolny 2015/2016

 

HASŁO: JESTEŚMY OTWARCI NA KULTURĘ, SZTUKĘ I SPORT. DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 

 

MIESIĄC

 

CYKL

TEMATYCZNY

 

ZAJĘCIA

UMYSŁOWE

imprezy

okolicznościowe

 

 

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO-

TECHNICZNE

 

ZAJĘCIA

RUCHOWE

GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

WITAJ SZKOŁO!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZA ŚWIETLICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKACYJNE

WSPOMNIENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ ZIEMNIAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAŻAJ NA DRODZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W KRÓLESTWIE JESIENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

PODZIĘKUJĘ MOJEJ PANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE HOBBY I PASJE

 

 

 

 

W MAGICZNYM ŚWIECIE TEATRU

 

 

 

 

 

 

DLA TYCH CO ODESZLI…

 

 

 

 

 

 

 

SNUJ SIĘ SNUJ BAJECZKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKA NASZA OJCZYZNA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI, SAVOIR VIVRE – CZYLI O DOBRYM WYCHOWANIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRZEJKI-ZWYCZAJE LUDOWE

 

 

 

 

 

 

 

POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWWIĘTYM MIKOŁAJEM

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAMY NOWY ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASKI, CZAPKI, KOTYLIONY CZYLI KARNAWAŁOWY ZAWRÓT GŁOWY

 

 

 

 

BEZPIECZNIE NA ŚNIEGU I LODZIE

 

 

 

 

 

DZIEŃ BABCI

I DZIADKA

 

 

 

 

ZIMA LUBI DZIECI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERCA DWA…

WALENTYNKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZINA, ACH RODZINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAWEŁ I GAWEŁ
W JEDNYM STALI DOMU

CZYLI JAK ŻYĆ
W ZGODZIE
Z RÓWIEŚNIKAMI

 

 

 

 

 

 

 

W DOMU NAJLEPIEJ CZYLI

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY OBUDZIŁ SIĘ PIERWIOSNEK

 

 

WIOSENNE KWIATY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELKANOCNE ZWYCZAJE I TRADYCJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WITAJ WIOSNO!

 

 

 

 

 

POWRÓT SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ ZIEMI

 

 

 

 

 

MAJOWE ŚWIĘTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABŁONIE, KWITNĄCE JABŁONIE…

 

 

 

ROŚPIEWANA, ROZTAŃCZONA ŁĄKA

 

 

 

 

 

A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ…

UŚMIECH DLA MAMY

 

 

 

 

 

 

WITAJCIE W NASZEJ BAJCE – DZIEŃ DZIECKA

 

 

 

 

 

 

RUSZAJ SIĘ BO ZARDZEWIEJESZ

 

DMUCHAWCE, LATAWCE, WIATR…

 

 

PODRÓŻE ZA JEDEN UŚMIECH

 

 

 

 

 

 

 

WAKACYJNE RADY

Uroczyste powitanie

wszystkich uczestników świetlicy.

-Poznajmy się – ja, moja rodzina, mój dom, szkoła, koledzy i koleżanki (wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy).

-Zebranie członków świetlicy: organizacja pracy świetlicy , przypomnienie regulaminu świetlicy, stołówki.

 

 

 

-Rozmowy na temat poszanowania sprzętu
w świetlicy, gier , zabawek.

-Czytanie głośne ze zrozumieniem fragmentów bajek.

– Co zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze wspólne pomysły.

 

-Stworzenie wspólnej atmosfery zabawy.
-Podsumowanie wiedzy o lecie poprzez konkursy
i rozwiązywanie zagadek.

– Opowiadanie przeżyć z wakacji, zapoznanie się z mapą Polski, wspólne odszukiwanie wakacyjnych miejscowości, tworzenie wakacyjnej mapy Polski

 

 

-Przygotowanie gazetki pt.: „Poznańska pyra”.

-Pogadanka na temat gwary poznańskiej i zwyczajach poznańskich.

-Udział w obchodach Dnia Ziemniaka.

 

 

 

 

-Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci
w szkole i na terenie boiska szkolnego.

-Zapoznanie uczniów
z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez ulicę.

-Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły: korytarzu, toalecie, sali gimnastycznej, szatni.

-Wycieczka po okolicy

– zwracanie uwagi na znaki drogowe i przejścia dla pieszych.

– Historyjki obrazkowe bezpieczne zabawy dzieci, zgaduj zgadula „Czy znasz znaki drogowe?”.

 

 

-Rozmowy na temat cykliczności pór roku: określenie charakterystycznych cech jesieni. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, lesie, w sadzie.

 

 

 

 

– wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie, pogadanki na temat właściwego odżywiania, higieny osobistej oraz uprawiania sportu, kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia pracy i nauki.

 

– kształtowanie nawyków grzecznościowych – wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły, przypomnienie o formach grzecznościowych i wielkich literach przy pisaniu życzeń, rozmowa na temat pracy nauczyciela, podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz znaczenia pozostałych pracowników szkoły

 

– rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną

– przedstawianie własnych zainteresowań

 

– pogadanka na temat teatru, osób występujących, roli teatru w życiu człowieka, przypomnienie zasad zachowania się w teatrze

 

 

 

– Wykonanie elementów dekoracyjnych na gazetkę.         -Wyjaśnienie symboliki Święta Zmarłych.

– przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku

 

 

– Pogadanka na temat:

„Jak należy dbać o książki?”

-Uczymy się słuchać bajek z kasety a następnie interpretować ich treść.

– rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką, kształtowanie postaw moralnych, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni u dzieci,

kształtowanie nawyków szanowania książek, wartości poznawcze książek

– rozwijania zainteresowania kulturą innych narodów poprzez czytanie baśni różnych stron świata

– zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów, pogadanka z dziećmi na temat Ojczyzny, rozwijanie uczuć patriotycznych

– przypomnienie symboli narodowych godło, flaga, hymn

– kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odpowiednie zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, strój galowy,

 

 

– kształtowanie nawyków grzecznościowych – budzenie szacunku do ludzi starszych – rozwijanie wyobraźni,

– pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych (5 magicznych słów)

– czytanie i analizowanie fragmentów książki „ABC dobrego wychowania”
J. Gumowskiej

 

 

 

-Pogadanka na temat zwyczajów ludowych.

-Wróżby Andrzejkowe.

-Pomoc dzieci przy dekoracji świetlicy. -Przepowiadanie przyszłości. Gazetka okolicznościowa pt.: „Andrzejki”.

 

-kształtowanie postawy opiekuńczości wobec
zwierząt

-budzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy

– rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt, uwrażliwienie dzieci na los zwierząt.

-pogadanka „Jak możemy pomagać zwierzętom podczas zimy”, dokarmianie ptaków – wdrażanie do ochrony i pomocy ptakom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Piszemy LIST DO ŚWIETEGO MIKOŁAJA.

-Wyszukiwanie zagadek
i wierszy o Św. Mikołaju.

-Pamiętamy aby sprawiać przyjemność bliskim.

-Sposoby przekazywania sobie upominków.

-Poznawanie legendy o Św. Mikołaju.

 

-czytanie opowiadań
o tematyce świątecznej „Opowiadania bożonarodzeniowe”

– pogadanki na temat tradycji i zwyczajów związanych
z Bożym Narodzeniem

– wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim, tworzenie kartek świątecznych, pisanie życzeń.
-Czytanie czasopism i gazet
w świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Czytanie baśni

J. Ch. Andersena

„O 12 miesiącach”.

-Czytanie czasopism,gazet

i książek na wolnych godzinach w świetlicy.

-Składanie sobie nawzajem życzeń Noworocznych.

-Odczytywanie Horoskopu na Nowy Rok.

 

– wyrabianie wrażliwości estetycznej – kultura zachowania się na balu, kształtowanie gustu

– jak zaplanować bal karnawałowy – wspólna rozmowa

 

– zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych, rozwijanie odpowiedzialności z własne zdrowie (m. in. odpowiedni ubiór..)

 

-Nauka na pamięć wiersza pt.: „Nasza Babcia”.

-Redagowanie życzeń dla Babci i Dziadka- pisanie na komputerze.

 

– swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych, rozmowa na temat sportów zimowych, olimpiad

– zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku; określenie charakterystycznych cech zimy.

 

– Walentynki rozmowa na temat wzajemnego obdarowywania się prezentami, dobrym słowem

-zorganizowanie poczty walentynkowej

-Pisanie Kartek Walentynkowych.

-Czytanie poczty Walentynkowej.

 

– pogadanka na temat praw
i obowiązków dziecka
w rodzinie, zadania tematyczne

– wspólne spędzanie czasu wolnego, ulubione zabawy, wspólne czytanie książek

– przypomnienie zasad kulturalnego spożywania posiłków, nakrywanie do stołu, nauka składania serwetek

– nasi ulubieńcy, czyli jak dbamy o zwierzęta domowe

 

– czytanie wiersza „Paweł
i Gaweł” zadania tematyczne związane z tekstem

– pogadanki na temat przysłowia „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”

– kształtowanie postaw pozytywnego nastawienia wobec rówieśników, umiejętnego rozwiązywania konfliktów

 

 

-Szukanie wiadomości
w Internecie na temat Szczepankowa -jego osobliwości, danych statystycznych, historii powstania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wyszukiwanie
w czasopismach, encyklopediach i innych źródłach informacji na temat

sławnych kobiet .

– rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu, zapoznanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez kobiety, podkreślanie roli kobiet w życiu
i w codziennej pracy, wzbudzanie szacunku do pracy kobiet

– kto jest damą, a kto dżentelmenem?- zasady dobrego zachowani względem kobiet

– kształtowanie umiejętności składania życzeń

 

-Pogadanka o pierwszych oznakach wiosny.

-Rozpoznawanie

i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów.

-rozwijanie spostrzegawczości-rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody – dbałość o czystość otaczającego nas środowiska

– szukanie śladów wiosny spacer po okolicy

 

– zwrócenie uwagi na rangę tradycji narodowych polskich i innych kultur, zapoznanie
z tradycjami i obrzędami staropolskimi

– dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi
z okresem Świąt Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach

-Rozmowy na temat obyczajowości Świąt

Wielkanocnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody, pogadanka na temat kwiatów objętych ochroną

 

– zapoznanie dzieci na podstawie wiersza pt: „Ptasie radio” z ptakami i ich nazwami

-wyszukiwanie
w encyklopedii nazw ptaków i czytanie o ich przyzwyczajeniach

-Inscenizacja wiersza pt.: „Ptasie radio”.

 

– pogadanki jak dbać
o środowisko (segregacja śmieci, sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej, wody)

– rady na odpady

– umiem dokonywać wyborów czyli rozważne zakupy, zadania i zabawy dramowe

– zadania związane
z kształtowaniem postaw ekologicznych u dzieci

-Obchody Dnia Ziemi

 

-oglądanie materiałów związanych z Konstytucją 3 Maja, np. reprodukcji obrazu Jana Matejki

„ Konstytucja 3 maja”.

– pogadanki o Konstytucji 3 Maja i czasach, w których powstała

-Udział w apelu z okazji Konstytucji 3 Maja.

 

– rozpoznawanie gatunków drzew owocowych, rozmowa na temat wiosny w sadzie, ogrodzie

 

– pogadanki na temat roślin
i zwierząt występujących na łące

– odgadywanie dźwięków łąki

– rozwiązywanie zagadek wiosennych.

 

– podkreślenie roli matki
w rodzinie

– pogłębianie szacunku dla rodziców, kształtowanie uczuć miłości i przywiązania

– wdrażanie zasad kultury na co dzień

– rozmowa jak mogę pomóc mamie .

– zapoznanie z życiem
i wyglądem dzieci z różnych stron świata, podkreślanie znaczenia przyjaźni międzynarodowej, zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw

 

-wspólne tworzenie pomysłów na codzienna gimnastykę

 

 

 

 

 

– budzenie zainteresowań krajoznawczych.

– kształtowanie umiejętności planowania i obserwacji przyrody

– podkreślanie odpowiedzialności człowieka za środowisko naturalne

– rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, swobodne wypowiedzi uczniów nt. „ Jak bezpiecznie podróżować”?

 

-Wykonanie gazetki okolicznościowej pt. „Witaj szkoło!”.

– Wykonanie elementów do dekoracji świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Naprawa gier świetlicowych, wspólne porządki w świetlicy szkolnej.

-Wydzieranka z papieru kolorowego pt.: „Świetlica moich marzeń”.

-Odrabianie prac domowych.

 

 

 

 

– Wykonanie gazetki pt.: „Ja tam byłem i wszystko zwiedziłem.”

-Konkurs plastyczny: „Wakacyjne wspomnienia, wakacyjne podróże”.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wykonanie ludzików
z ziemniaków (zorganizowanie wystawki).

-Wykonanie pracy plastycznej
z poznańską pyrą z wykorzystaniem farb plakatowych.

-Obrazki z figur geometrycznych – odciskanie pieczątkami wykonanymi z ziemniaka.

 

 

-Konkursy plastyczne:

„Bezpieczne przejście przez ulicę”. „Moja droga do szkoły”.

-Wykonanie znaków drogowych
i sygnalizacji świetlnej z plasteliny, patyczków, kolorowanie znaków drogowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Układanie krzyżówek z hasłem jesień (praca w grupach).

-Zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi – rozwijanie zdolności manualnych, wykonanie drzewa jesiennego, słoneczników.

-Wykonanie gazetki pt.:

„Jesień”.

-Obrazki z figur geometrycznych – odciskanie pieczątkami wykonanymi z ziemniaka.

 

– stworzenie przez dzieci menu na temat „Wiem co jem”, znaczenie spożywania owoców i warzyw, kolorowe i zdrowe kanapki, sałatki

 

 

 

 

 

-Wykonanie gazetki okolicznościowej.

-„Bukiet dla Pani”- wykonanie ikebany z suszonych kwiatów.

– Laurki dla naszej Pani – technika dowolna.

Portret nauczyciela – malowany farbami.

-Tulipan dla Pani wykonany z kolorowego papieru techniką origami.

– rozwijanie zdolności manualnych – serwetkowy bukiet – praca plastyczna.

 

– zabawy muzyczne z instrumentami

– malowanie do muzyki

 

 

– przygotowanie krótkiego przedstawienia na podstawie wiersza J. Brzechwy „Na straganie”

– zabawy dramowe

– wykonanie kukiełek – praca plastyczna

 

-Wykonanie gazetki okolicznościowej: „Święto Zmarłych”.

-malowanie farbami – martwa natura.

 

 

 

 

– Wykonanie ilustracji do dowolnej baśni – technika dowolna. Postać z bajki –

lepiona z plasteliny.     Mój ulubiony bohater książkowy –

narysowany kredkami.

-Nauka obkładania książek.

-Wykonanie wystawki – Moja ulubiona książka.

-Wspólne odrabianie prac domowych.

– moja ulubiona postać bajkowa – praca plastyczna, zakładka do książki praca plastyczna, – konkurs na temat znajomości bajek i baśni

 

 

– zadania związane z   mapą Polski (stolica dawniej i dziś, rzeki, znane miasta i ich zabytki)

– wykonanie kotylionów z papieru – praca plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wykonanie plakatów związanych z Dniem Życzliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wykonanie dekoracji andrzejkowej i rekwizytów do wróżb.

Zabawy andrzejkowe:

– lanie wosku, wróżby oraz konkursy.

-Odrabianie pracy domowej.

 

 

– praca plastyczna „Karmnik dla ptaków”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Dziadek Mróz” z papieru –

praca w grupach.

– portret św. Mikołaja – praca plastyczna

-Świąteczne dekorowanie sali.

-Wykonanie gazetki świątecznej

pt.: „Zima”.

 

 

 

 

-Wykonanie gazetki pt.:

„Święty Mikołaju pamiętaj o nas.”

-„Mój Święty Mikołaj”

portret z wykorzystaniem krepy.

-Wykonanie dekoracji świątecznej i stroika w świetlicy.

-Wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.

– choinka dobrych życzeń – praca plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rysowanie elementów symbolizujących 12 miesięcy.

-Wykonanie albumu o zimie

– praca grupowa.

-Sztuczne ognie – malowane farbami.

 

 

 

 

 

– konkurs na najciekawszy strój karnawałowy i jego wykonanie

-Wykonywanie masek na Bal karnawałowy.

-Przygotowanie dekoracji na Bal.

-Wykonanie gazetki tematycznej.

 

 

– jak ciekawie spędzić ferie zimowe? pomysły na atrakcyjne wykorzystanie czasu wolnego – praca plastyczna

 

 

 

-Wykonanie laurki dla Babci i Dziadka.

– Rysowanie ołówkiem portretu Babci i Dziadka.

 

 

-wykonywanie pracy plastycznej dowolnej

-wspólne czytanie bajek

-odrabianie prac domowych

– zimowy krajobraz – praca plastyczna

 

 

 

 

-wykonanie kart walentynkowych, serduszek z masy solnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wykonanie serwetki z papieru

– praca plastyczna – portret psa technika origami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wykonanie gazetki okolicznościowej.

– praca plastyczna – niespodzianka dla kolegi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Najciekawsze miejsce w mojej miejscowości”

malowanie farbami .

-wykonanie mapki i umiejscowienie mojej miejscowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– kwiatek z filcu – poznanie nowej techniki plastycznej

 

 

 

 

 

 

-Wykonanie gazetki tematycznej pt.: „Zwiastuny wiosny”.

 

 

 

 

-Tulipan –technika origami.

 

 

 

 

 

 

-Wykonanie gazetki okolicznościowej.

– wykonanie Marzanny

– praca plastyczna do muzyki
A. Vivaldiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pisanki , kraszanki

z wydmuszek.

-Wykonanie dekoracji

świątecznej w świetlicy.

-Wykonanie gazetki okolicznościowej.

– wykonanie ozdób wielkanocnych: kurczaczki, zajączki, pisanki, koszyczki wielkanocne przy użyciu różnorodnego materiału – zajęcia przy muzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wykonywanie kwiatów techniką orgiami

 

 

 

 

-Przygotowanie rekwizytów do inscenizacji.

bocian – praca plastyczna modelowanie z papieru,

 

 

 

 

 

 

 

– plakaty „Jestem eko”.

-Pomoc w przygotowaniu dekoracji

na apel.

-Gazetka okolicznościowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– symbole narodowe Polski, praca plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– prace plastyczne o tematyce wiosennej: kwitnące drzewo, biedronki, motyle wycinanie według wzoru

 

– praca plastyczna majowe żabki – zajęcia przy muzyce

 

 

 

 

 

-„Moja Mama czarodziejka ”-portret technika dowolna.

 

 

 

 

 

 

 

-„ Dziecięce marzenia”

rysowanie na piasku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Moje wakacje” rysowanie kredą na asfalcie.

– praca plastyczna kolory lata, marzenia wakacyjne

– pomysły na wakacyjne wyprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wykonanie gazetki pt.: „Wakacyjne podróże”.

 

-Zabawy ruchowe usprawniające orientację oraz zabawy z piłką na świeżym powietrzu.

– Zabawy ruchowe orientacyjno-porządkowe, sprawne ustawianie się.
-Zapoznanie się ze

świetlicą
i obiektem szkolnym.

-Gry i zabawy integrujące grupę.

-Śpiewanie piosenek

poznanych na koloniach
i obozach.

 

-Wspólne oglądanie filmów i bajek na DVD.

-Gry przy stoliczku czyli uczymy się zasad fair play.

 

 

 

 

 

 

 

-Zabawy i gry na powietrzu z wykorzystaniem

sprzętu sportowego.

– Gry stolikowe: warcaby, szachy, domino., itp.

-Wspólny piknik na boisku szkolnym – pożegnanie wakacji.

 

 

 

 

 

– Gry i zabawy ruchowe w auli szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„Na skrzyżowaniu”-zabawy w ruch uliczny; reakcja na sygnały świetlne.

-Zabawy integrujące grupę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zasady bezpiecznej zabawy w budynku szkolnym, ćwiczenia zręcznościowe.

-Wyścigi na wesoło – wprowadzenie elementów współzawodnictwa.

 

 

 

 

 

– uprawianie sportu – bądźmy silni i zdrowi, zabawy i gry ogólnorozwojowe, rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

-Gry i zabawy w małych grupkach (uczymy się wspólnej zabawy).

-zabawy ruchowe na powietrzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gry na boisku szkolnym:

– dwa ognie,

-piłka nożna.

 

 

-Zabawy rytmiczne przy muzyce.

-Gry i zabawy w auli szkolnej z wykorzystaniem chusty Klanza.

 

 

 

-Wycieczka na cmentarz-porządkowanie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy.

– Oglądanie filmów z płyt DVD.

– Gry i zabawy ruchowe

na boisku szkolnym.

 

-Rozwiązywanie zagadek,

krzyżówek, rebusów.

Gry świetlicowe –

nauka gry w warcaby.

-Wycieczka do biblioteki szkolnej.

-Zabawy ruchowe na powietrzu.

-Gry stolikowe – różne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek.

-Układanie rozsypanek wyrazowych.

-gry i zabawy ruchowe w auli szkolnej

-obserwacja zachodzących w przyrodzie zmian.

-Gry stolikowe – różne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– gry dydaktyczne dotyczące zachowania się w różnych miejscach (w świetlicy, teatrze, przy stole…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wspólna instalacja karmnika dla ptaków

-gry i zabawy ruchowe
w auli szkolnej

-oglądanie bajek i filmów na DVD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mikołajki w świetlicy – rozdawanie słodyczy.

– zagadki, zadania rozwijające logiczne myślenie

 

 

 

 

 

 

– zabawy ruchowe przy muzyce

-Gry i zabawy na boisku szkolny – rzuty śnieżkami i rzeźby śniegowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zabawy na śniegu.

– Gry stolikowe według wyboru dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

– zabawy towarzyskie

 

 

 

 

 

 

 

-Zabawy na śniegu.

 

 

 

 

 

 

-gry stolikowe – różne

-gry i zabawy na świeżym powietrzu.

 

 

 

– gry i zabawy dramowe „Odgadnij dyscyplinę sportu”

– zabawy ruchowe z chustą Klanza

 

 

 

 

 

-Bezpieczne zabawy na śniegu- lepienie

bałwana.

– gry i zabawy stolikowe.

 

 

 

 

 

 

 

-Aerobic –ćwiczenia przy muzyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zabawy integracyjne

 

 

 

 

 

-Wycieczka do lasu i na łąkę w poszukiwaniu zmian w przyrodzie.

 

 

 

 

 

-gry na świeżym powietrzu:

-dwa ognie

-piłka nożna

-zabawy w kręgu czyli stary niedźwiedź mocno śpi i chodzi lisek koło drogi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zabawy bieżne np.:

„Bociek i żaby”.

-Gry na świeżym powietrzu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Udział w zawodach

i konkurencjach sportowych: biegi, mecz piłki nożnej i piłki siatkowej, inne.

 

– „Jak żyją strusie”-wycieczka piesza na Kopiec w celu obserwacji hodowli strusi.

 

 

 

 

-Wyścigi rzędów: zajęcia sportowe na boisku.

-Gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym ze skakankami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– spacer wiosenny.

 

 

 

 

 

– gry i zabawy ruchowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-wyścigi na świeżym powietrzu,

-wspólnie sprzątamy nasz plac zabaw,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uczymy się współzawodnictwa czyli gry na boisku szkolnym z wykorzystaniem piłki, skakanki.

-gry stolikowe: domino, szachy, warcaby.

 

 

 

 

– zabawy z piłką na boisku szkolnym

 

 

 

– zabawy tematyczne
z chustą Klanza

 

 

 

 

 

– rozwijanie umiejętności pracy w grupie

– rozwijanie zaradności
i samodzielności

 

 

 

 

 

– wyrabianie dyscypliny
i współdziałania w grupie – zabawy ruchowe przy muzyce

 

 

 

 

– zabawy ruchowe

-zabawy przy muzyce

 

 

-Renowacja gier świetlicowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zabawy dramowe

– przypomnienie numerów alarmowych

– wakacyjny regulamin

 

 

Skip to content