Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61

im. Komisji Edukacji Narodowej

mgr Tamara Przybyła-Bartczak

Wicedyrektor

mgr Lidia Kopczuk
mgr Ilona Grządzielewska