Historia szkoły

Z kart historii

Szkoły Podstawowej Nr 61 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 61 powstała w 1959 roku. Położona jest w zacisznej południowej części Poznania.

Budowa Szkoły Podstawowej w Szczepankowie była dziełem, które miało uhonorować ćwierćwiecze istnienia Osiedla, przypadające w roku 1956. Potrzebę tej inwestycji potęgował fakt jego szybkiego rozwoju, oraz co się z tym wiąże wzrost liczby mieszkańców.

Z inicjatywy obywateli związał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącymi byli kolejno : Tadeusz Becela, Władysław Dewor i Henryk Burchardt. Komitetowi Budowy służyli pomocą : Kazimierz Grzegorzewicz, Józef Ptak, Leopold Wypijewski, Antoni Bączkowski, Władysław Litewka z żoną, Władysław Tomecki, Józefa Rogalowa, Zofia Nowakowska, Józef Kupsz, Marian Borucki, Franciszka Jońcowa, Edwin Kosicki, Jan Mociński, Kwiatkowski, Ignasiak, Meinikowa. Liczne akcje społeczne przeprowadzane przez członków Komitetu miały na celu zgromadzenie potrzebnych funduszy. Uzyskanie aprobaty władz spowodowało, że w roku 1958 rozpoczęto budowę

.Głównym wykonawcą zostało Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Mimo piętrzących się trudności, jakimi była pojawiająca się nieustannie woda podskórna, prace kontynuowano. Po roku zmagań powstała wspaniała, na ówczesne czasy nowoczesna szkoła  o piętnastu klasach, z dużą świetlicą i salą gimnastyczną.

Dnia l września 1959 roku pierwsi uczniowie przekroczyli progi nowo powstałej placówki oświatowej, a kierownikiem szkoły została wówczas pani Rozalia Łusiewicz. Otwarta wtedy „Kuźnica Wiedzy” od 44 lat po dzień dzisiejszy godnie służy, przyjmując w swoje mury coraz to nowe pokolenia młodych mieszkańców Szczepankowa.

2017 r.- rozbudowa szkoły

„HYMN SZKOŁY”

1.     Świetna Komisjo Edukacji Narodowej
Działalność Twa godna jest podziwu i chwały
Dzięki Tobie Naród uczy się w szkole nowej,
Tyś dała fundament szkolnictwa trwały.

Ref. Niech żyje pierwsze Ministerstwo Oświaty
Zasługi Twe sławić będziemy przez laty.

2.     Kroplę wiedzy w mózg szary wsączyłaś tęczą.
Strumień prawdy przemawia przepiękną polszczyzną.
Dziś słowa uznania za Twą pracę wdzięczną.
Za ziarna mądrości wrzucone w ziemię żyzną.

Ref. Niech żyje pierwsze Ministerstwo Oświaty
Zasługi Twe sławić będziemy przez laty.

Słowa:  Danuta Brzozowska – Środka

Muzyka: Józef Miecznik

Oferta szkoły

Atutem szkoły są mało liczne klasy umożliwiające indywidualne podejście do uczniów oraz dbałość o bezpieczeństwo. Sale lekcyjne przygotowane zgodnie  z wymogami reformy, posiadają część dydaktyczną, rekreacyjną, miejsce do przechowywania przyborów szkolnych i multimedia. Szkoła zapewnia przyjazną atmosferę, opiekę pedagoga i psychologa, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną. Dla uczniów klas I – III dostępna jest świetlica szkolna, a dla wszystkich uczniów stołówka, która działa na zasadzie cateringu. Dodatkowo proponujemy uczniom klas II i III naukę pływania (częściowo odpłatnie). W klasach I-III nauka informatyki, zaś w klasach IV – VI dodatkowo nauka języka niemieckiego oraz rozszerzony język angielski – 3 godziny tygodniowo. Szkoła posiada parking rowerowy dla uczniów, bogatą bazę sportową, dobrze wyposażony plac zabaw dla najmłodszych.

Tradycją szkoły są coroczne obchody: „Dnia Ziemniaka”, „Dnia Ziemi”, „Dni Sportu”, „Dni Europejczyka”, a także organizacja i udział w wielu konkursach szkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych. Każdego roku z ogromnym rozmachem organizowany jest festyn rodzinny oraz jarmark bożonarodzeniowy. Rodzice są partnerami szkoły.

Osiągnięcia szkoły:

 • certyfikat „Szkoła z klasą”,
 • certyfikat „Szkoła z klimatem”
 • certyfikat „Szkoła odkrywców talentów”
 • popularyzacja twórczości Małgorzaty Musierowicz poprzez organizowanie Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Jeżycjada, czyli Borejkowie i inni”,
 • organizacja szkolnych turniejów: „Wiedzy o Poznaniu”, „Turniej Zdrowia”,
 • szeroka oferta konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych,
 • laureaci licznych konkursów międzyszkolnych.

Koła zainteresowań:

 • koło sportowe,
 • koło muzyczne,
 • koło teatralne,
 • koło dziennikarskie,
 • szachy,
 • zajęcia profilaktyczne: warsztatowo-plastyczne, opiekuńczo-wychowawcze z elementami przyrody i informatyki

Dojazd:
Autobus nr 154 z przystanku Piaśnicka-Kurlandzka.
Czas dojazdu około 10 minut.
Przystanek jest przed szkołą.

Autobusy jeżdżą co 10 minut.

Skip to content