Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w naszej szkole prowadzone jest w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ,) który określa wszelkie działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Treści wchodzące w zakres doradztwa zawodowe realizowane są:

  • na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (np. rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, orientacja zawodowa na lekcjach przedmiotowych)
  • na zajęciach z doradztwa zawodowego (kl. VII i VIII szkoły podstawowej, wg Programu doradztwa zawodowego przez doradcę zawodowego).

Uczniowie w trakcie nauki mogą poszerzyć swoją wiedzę w następujących obszarach:

1.Poznawanie siebie i własnych zasobów

2. Świat zawodów i rynek pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Poza zajęciami grupowymi prowadzę konsultacje indywidualne ( zapisy przez dziennik Librus) oraz ściśle współpracuję z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.  

Agnieszka Konieczna

doradca zawodowy SP61

Ogłoszenia:

Centrum Doradztwa Zawodowego zaprasza chętnych uczniów klas 8 na konsultacje indywidualne. Aby zapisać ucznia rodzic wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępy na stronie    Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu (cdzdm.pl) ,    Tel.61 855 76 04

➢   10 października (we wtorek) o godzinie 20.00 odbędzie się Live Trzy Kwadranse z Doradcami „Jak zaplanować rok szkolny, by szkołę/studia/pracę wybierać z uśmiechem” Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na Facebooku CDZdM.
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/39OV0rodf