Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w naszej szkole prowadzone jest w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ,) który określa wszelkie działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Treści wchodzące w zakres doradztwa zawodowe realizowane są:

  • na zajęciach edukacyjnych  z zakresu kształcenia ogólnego (np. rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, orientacja zawodowa na lekcjach przedmiotowych)
  • na zajęciach z doradztwa zawodowego (kl. VII i VIII szkoły podstawowej, wg Programu doradztwa zawodowego przez doradcę zawodowego). 

Uczniowie w trakcie nauki mogą poszerzyć swoją wiedzę w następujących obszarach:

  1. Poznawanie siebie i własnych zasobów
  2. Świat zawodów i rynek pracy.
  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Uczniowie poza zajęciami grupowymi mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych (kontakt przez Librus). Ściśle współpracujemy z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.

WAŻNE REKRUTACJA 2022/23 !!!

Poniżej link do CDZdM, gdzie w zakładkach znajdują się informacje dotyczące: zasad i harmonogramu rekrutacji, zasad przeliczania punktów, zestawienia progów punktowych w konkretnych klasach:

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

Link do strony NABÓR, gdzie obecnie jest informator, a od 16 maja składamy WNIOSEK:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Link do strony Kuratorium Oświaty – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

http://ko.poznan.pl/

Polecam PREZENTACJE dotyczące:

Systemu edukacji  (typy szkół)  https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych :

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

WAŻNE DATY REKRUTACJI 2022/23 !!!

Opracowała Agata Buchnajzer (doradca zawodowy, psycholog)

Skip to content