Doradztwo zawodowe

Działania z zakresu doradztwa zawodowego
w Szkole Podstawowej nr 61  w Poznaniu
kierowane są do uczniów i rodziców.

Współpracujemy z instytucjami wspierającymi uczniów w wyborze szkoły ponadpodstawowej .Korzystamy z oferty programowej Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.  Proponowane seminaria informacyjne są dla nas ważnym elementem uzupełniającym Szkolny Program Doradztwa Zawodowego.

 Nasze działania przybierają następującą formę:
– warsztaty i zajęcia grupowe dla uczniów klas 7-III, które przygotowują uczniów do świadomego planowania kariery i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
– diagnozowanie możliwości zawodowych uczniów,
– wycieczki i spotkania z przedstawicielami zawodów i szkół ponadgimnazjalnych,
– specjalistyczne konsultacje dla uczniów i rodziców, udzielanie indywidualnych porad,
– seminaria informacyjne dla rodziców i uczniów dotyczące procedury rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych.

Uwaga!Zgodnie zUstawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 7.od 1 września 2017 r. w klasach VII szkoły podstawowej wprowadza się obowiązek realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które w  ustawie Prawo oświatowe wskazano jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. W każdej 7 klasie zrealizowane zostanie 10 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o autorski program nauczania tego.

KLASY 7

Zajęcia warsztatowe mające na celu wprowadzenie uczniów w świat zawodów oraz zagadnienia rynku pracy.

Warsztat świat zawodów zakłada przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i poznania swoich preferencji zawodowych oraz zmotywowanie ich do samodzielnych działań w zakresie poszukiwania informacji o zawodach. Wiedza na temat zawodów łączona jest z zagadnieniami rynku pracy, aby uczeń poznał charakter danej profesji, współczesne oczekiwania pracodawców i potrafił określić kompetencje niezbędne na danym stanowisku pracy.

KLASY II (oddziały gimnazjalne)

Zajęcia warsztatowe dotyczące samopoznania w kontekście przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych.

Warsztaty o tematyce samopoznania przede wszystkim pozwalają realnie spojrzeć na własną osobę, poprzez poznanie swoich zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, cech charakteru, systemu wartości oraz stanu zdrowia. Podczas zajęć uczeń ma okazję poznać swoje predyspozycje, mocne strony, określić typ osobowości i temperament, co jest bardzo istotne przy świadomym i przemyślanym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

KLASY III (oddziały gimnazjalne)

Uczniowie uczestniczą w seminarium informacyjnym dotyczącym procedury rekrutacyjnej do szkół ponadgimnazjalnych z elementami oferty edukacyjnej.

Seminarium ma na celu przedstawienie i omówienie zasad oraz terminów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawia również zasady funkcjonowania systemu elektronicznej rekrutacji oraz wytyczne przeliczania punktów rekrutacyjnych (zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty).

Uczeń poznaje zawody i rynek pracy poprzez filmy z zakresu doradztwa zawodowego pokazujące ścieżkę kształcenia konkretnych zawodów. Filmy przedstawiają specyfikę pracy w zawodach charakterystycznych dla różnych branż oraz zawierające wskazówki dotyczące wymaganych predyspozycji czy ścieżek kształcenia.

Uczniowie klas III mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym. Na spotkaniu otrzymują informacje niezbędne w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej przez ucznia. Przeliczenie punktów na bazie rozporządzenia wielkopolskiego kuratora oświaty, udostępnienie do wglądu uczniowi zestawień punktowych dot. Poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Dzięki rozbudowanemu programowi  uczeń kończący szkołę podstawową:
– poznaje szkolny i pozaszkolny system kształcenia,
– potrafi realnie ocenić swoje możliwości pracy w danym zawodzie (stan zdrowia, właściwości fizyczne i psychiczne)
szacun– wie, co jest dla niego ważne – „wartości”
– wie, co go interesuje „zainteresowania”
– wie, co potrafi robić „kompetencje”
– wie, kim jest „osobowość, temperament”
– wie, czego nie chce robić,
– wie, czego chciałby się nauczyć,
– czuje się odpowiedzialny za swoją przyszłość i umie podjąć decyzję.

szacun_big

Plan pracy doradcy zawodowego oraz program nauczania dla klas 7

Wewnatrzszkolny system doradztwa zawodowego

Godziny pracy :
DORADZTWO ZAWODOWE
Agnieszka Warczok
ŚRODA
godziny:
8.00 – 15.30

Przydatne linki:

http://zawodowcy.poznan.pl/  – strona internetowa kampanii
https://www.facebook.com/szacundlazawodowcow/  – strona na Facebooku
https://www.youtube.com/channel/UC4QwImEalXX0KpYzJjK2BEw – kanał w serwisie  YouTube
http://cdzdm.pl/ – strona Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
https://nabor.pcss.pl/poznan/ – zakładka:  Szkoły ponadgimnazjalne, zakładka: informator (informator o szkołach ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego – uczestniczących w elektronicznym naborze)
https://waszaedukacja.pl/ – wyszukiwarka i katalog szkół – dotyczy szkół z całej Polski, w tym również kierunków studiów wyższych.
http://www.obserwatorium-poznan.pl/wyszukiwarka-zawodow/ – informacje o zawodach dostępnych w ofercie techników i zasadniczych szkół zawodowych Poznania i powiatu poznańskiego.

Skip to content