Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w naszej szkole prowadzone jest w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ,) który określa wszelkie działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Treści wchodzące w zakres doradztwa zawodowe realizowane są:

  • na zajęciach edukacyjnych  z zakresu kształcenia ogólnego (np. rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, orientacja zawodowa na lekcjach przedmiotowych)
  • na zajęciach z doradztwa zawodowego (kl. VII i VIII szkoły podstawowej, wg Programu doradztwa zawodowego przez doradcę zawodowego). 

Uczniowie w trakcie nauki mogą poszerzyć swoją wiedzę w następujących obszarach:

  1. Poznawanie siebie i własnych zasobów
  2. Świat zawodów i rynek pracy.
  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Uczniowie poza zajęciami grupowymi mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych (kontakt przez Librus). Ściśle współpracujemy z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.

WAŻNE REKRUTACJA 2021/22 !!!

Poniżej link do CDZdM, gdzie w zakładkach znajdują się informacje dotyczące: zasad i harmonogramu rekrutacji, zasad przeliczania punktów, zestawienia progów punktowych w konkretnych klasach:

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

Link do strony NABÓR, gdzie obecnie jest informator, a od 17 maja składamy WNIOSEK:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

Link do strony Kuratorium Oświaty – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2021/02/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-na-rok-szkolny-20212022/

Polecam PREZENTACJE dotyczące:

Systemu edukacji  (typy szkół)  https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych :

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

WAŻNE DATY REKRUTACJI 2021/22 !!!

17 MAJA -21 CZERWCA – SKŁADANIE WNIOSKÓW !!!

17 maja do 31 maja – wnioski do szkół/klas dwujęzycznych, sportowych, wojskowych

17 maja do 26 lipca – skierowanie na badania lekarskie

1 czerwca do 14 czerwca (8 lipca) – sprawdzian kompetencji/ sprawności

17 czerwca (9 lipca)- wyniki sprawdzianu kompetencji/sprawności

25 czerwca -koniec roku odbiór świadectw

2 lipca – wyniki egzaminu

9 lipca – odbiór zaświadczeń

25 czerwca do 14 lipca – uzupełnianie wniosków !!

22 lipca – lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 lipca do 30 lipca – potwierdzenie woli ORYGINAŁY !!!

2 sierpnia – ogłoszenie przyjętych kandydatów

Opracowała Agata Buchnajzer (doradca zawodowy, psycholog)

Skip to content